Tiếp cận thiết bị &; vật tư

Baily International tự hào cung cấp các vật tư và sản phẩm thiết yếu mà các nhà khai thác dịch vụ thực phẩm cần để điều hành doanh nghiệp của họ. Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ doanh nghiệp của bạn bằng cách cung cấp cho bạn các công cụ và vật tư mà nhà bếp của bạn cần để hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn trong thời gian ngắn hơn.

Tiếp cận thiết bị &; vật tư

Baily International tự hào cung cấp các vật tư và sản phẩm thiết yếu mà các nhà khai thác dịch vụ thực phẩm cần để điều hành doanh nghiệp của họ. Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ doanh nghiệp của bạn bằng cách cung cấp cho bạn các công cụ và vật tư mà nhà bếp của bạn cần để hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn trong thời gian ngắn hơn.

Mua sắm theo
Loại

Khám phá những gì Baily's cung cấp.  Từ các sản phẩm làm sạch đến thực phẩm có hương vị tuyệt vời, Baily International cung cấp hàng ngàn lựa chọn để doanh nghiệp của bạn thành công. 

Tiệm ăn
Đồ dùng một lần

Thực phẩm &
Thức uống

Janitorial
Vật tư

Gia vị
& Gia vị

Mua sắm theo danh mục

Khám phá những gì Baily's cung cấp.  Từ các sản phẩm làm sạch đến thực phẩm có hương vị tuyệt vời, Baily International cung cấp hàng ngàn lựa chọn để doanh nghiệp của bạn thành công. 

Tiệm ăn
Đồ dùng một lần

Thực phẩm &
Thức uống

Janitorial
Vật tư

Gia vị
& Gia vị